NForce animatie & app op maat voor Nextel

Op 13 december bliezen ruim 200 Nextel-medewerkers verzamelen voor een seminar met als titel ‘NForce’. Tijdens dit seminar werden de doelstelling voor de toekomst gepresenteerd. De Lachgasten zorgden voor een animatie op maat waarbij twee NForce-personages de medewerkers aan een NForce-test onderwierpen. We maakten daarbij ondermeer gebruik van een eigenhandig ontwikkelde iPad-app (klik voor meer info).